سرعت رسیدگی به پرونده های قضایی گلستان بالاتر از میانگین کشور است

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی اظهارکرد: میانگین رسیدگی پرونده ها یعنی از زمان ثبت پرونده تا زمان مختومه شدن آن در شعب دادیاری استان ۳۸ روز و بازپرسی ۵۲ روز بوده در حالی که میانگین کشوری این عدد به ترتیب ۵۷ و ۷۳ روز است.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: دادسرا خط مقدم رسیدگی پرونده ها است و بیشتر شدن سرعت رسیدگی در شعب آن بر کاهش فرآیند رسیدگی ها در دستگاه قضایی اثرگذار است.

آسیابی با بیان اینکه یکی از مصادیق تحقق عدالت کم کردن زمان رسیدگی پرونده ها ست، گفت: در دادگاه های استان هم با تلاش قضات، پرونده ها زودتر از میانگین کشوری رسیدگی و مختومه می شود.

رئیس کل دادگستری بر استفاده از ظرفیت های قانون برای کاستن از اثر اجتماعی برخی آرا تاکید کرد و افزود: قضات پیامدهای اجتماعی آرایی که صادر می کنند مدنظر قرار دهند و تا می توانند از ظرفیت های قانون برای کاهش جمعیت کیفری استان استفاده کنند.

وی بیان کرد: روسای دادگستری ها و دادستان ها هم با کمک قضات با تجربه، پرونده های مسن را بازخوانی و برای مختومه کردن این پرونده ها مشارکت کردند.

آسیابی اعلام کرد: در ادامه برنامه های سال گذشته، امسال هم با تلاش مضاعف همکاران و برنامه ریزی های انجام شده، برای سرعت بخشی و کیفیت رسیدگی پرونده ها در محاکم و دادسراها تلاش می کنیم.

سرعت رسیدگی به پرونده های قضایی گلستان بالاتر از میانگین کشور است