بعضی دوستان لباس وحدت بر تن می‌کنند اما بر طبل نا امیدی و تهمت می‌کوبند

خبرگزاری ایسنا

احمد کناری‌نژاد صبح امروز (اول اسفندماه) در بیست و هفتمین جلسه شورای شهر، اظهار کرد: چندین جلسه برای رفع دغدغه پرسنل شهرداری در زمینه حقوق و مزایا گرفته شده است. 

وی با بیان اینکه تکریم پرسنل شهرداری از اولویت‌های شورا است، افزود: اینکه بدون آگاهی به یکدیگر تهمت می‌زنیم چندان پسندیده نیست. به خصوص اگر از جانب یک روحانی این اتفاق بیفتد.

کناری نژاد با بیان اینکه دوستان به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی سهم‌خواهی شده است، مطرح کرد: اگر لازم باشد پرسنل شهرداری می‌توانند از خواسته‌هایشان دفاع کنند. اینکه بعضی اعضا به گونه‌ای دفاع می‌کنند که گویی سهم‌خواهی از شهردار داشتند این ذهنیت را در شورا بوجود ‌می‌آورد که گویا بدین شکل جلو رفته و ادامه داشته است.

عضو شورای شهر بندرعباس در پایان خاطرنشان کرد: بعضی دوستان لباس وحدت و همدلی بر تن می‌کنند اما بر طبل ناامیدی، اختلاف و تهمت می‌کوبند. توجه کنید که شان و جایگاه شورا را پایین نیاوریم و در جایگاه نمایندگان مردم صحبت کنیم.

https://dailies.ir/20/02/2022/%d8%a8%d8%b9%d8%b6%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%aa%d9%86-%d9%85%db%8c%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%85/