کشف شبکه فساد توزیع نهاده های دامی در گلستان/ سودجویان در تور هوشمندانه اطلاعات سپاه

خبرگزاری ایسنا

محمود اسپانلو در گقت و گو با ایسنا با اشاره به حساسیت دستگاه قضا در پی برخی گزارشات مردمی و تحقیقات میدانی ضابطان قضایی پیگیری و بررسی موضوع توزیع نهاده های دامی در دستور کار قرار گرفت، اظهار کرد: متاسفانه شاهد برخی نا به سامانی ها در شبکه توزیع نهاده ها در سطح استان بودیم.

وی با بیان اینکه در همین راستا شبکه بزرگ فساد در توزیع نهاده های بانکی در سطح استان گلستان کشف شد، افزود: در این پرونده ۳ متهم که از مدیران دولتی و بخش خصوصی هستند ، بازداشت شده اند.

دادستان مرکز استان گلستان تصریح کرد: اعضای این شبکه خوراک دامی که با ارز ۴۲۰۰ تومان برای مصرف دام وارد استان می شد ، به جای توزیع بین دامداری ها با سندسازی به نام دامداران، صوری ترخیص می کردند.

اسپانلو با تاکید بر اینکه متهمان همچنین بر خلاف دستورالعمل های استاندارد با مواد بی کیفیت کنسانتره تولید و روانه باز می کردند، گفت: پشت پرده این شبکه فساد زمانی فاش شد که بررسی فاکتورها و اسناد توسط سازمان اطلاعات سپاه گلستان و سازمان بازرسی مشخص کرد دامدارانی که به نام آنان خوراک دام فاکتور شده است، هیچ خوراکی دریافت نکرده اند.

دادستان مرکز استان گفت: تحقیقات برای بررسی ابعاد فعالیت این شبکه در دادسرای مرکز استان توسط سازمان اطلاعات سپاه با همکاری سازمان بازرسی در حال انجام است.

اسپانلو گفت: ترک فعل احتمالی سایر مدیران استان و شهرستانی نیز مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت .

 

کشف شبکه فساد توزیع نهاده های دامی در گلستان/ سودجویان در تور هوشمندانه اطلاعات سپاه