بهزیستی فارس بیش از ۴۲۶ هزار مددجو دارد

خبرگزاری ایسنا

محمدرضا هوشیار با بیان اینکه هدف ما خدمت بی‌منت به مددجویان و جامعه هدف بهزیستی فارس است، تاکید کرد: باید با استفاده از تمام ظرفیت‌ها مسئولیتی که به ما سپرده شده است را به نحو کامل به ثمر برسانیم.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل بهزیستی فارس، او کمک به همنوعان را از عالی ترین صفات و ویژگی‌های انسانی دانست و گفت: کمک کردن و نوع‌دوستی تنها منحصر به کمک مالی نیست، بلکه حمایت و پشتیبانی مناسب و بهنگام از افرادی که نیازمند یاری هستند به هر شکل ممکن کار خیر و خدمت به همنوع محسوب می‌شود، چرا که همراهی و حمایت معنوی از مددجویان در کنار کمک‌ها و حمایت‌های مادی آثار و تبعات مثبت خود را در در دراز مدت در زندگی افراد به جا خواهد گذاشت.

سرپرست بهزیستی فارس ادامه داد: در این رابطه تشک‌ ها و موسسات خیریه که از شرکاء اجتماعی سازمان محسوب می‌شوند، نقش مهمی در همراهی ارائه خدمت به جامعه هدف دارند 

هوشیار همچینن از خیرین درخواست کرد که همانند گذشته در خدمت رسانی به نیازمندان و جامعه هدف یاریگر بهزیستی فارس باشند.

سرپرست اداره کل بهزیستی استان فارس، داشتن روحیه جهادی را بستر مناسبی برای ارائه خدمت بی منت به آحاد جامعه هدف دانست و گفت: این مسئولیت‌ها نزد ما امانت است و دقت کنیم که در فرصت محدود امانت داری از مسیر منحرف نشویم.

بهزیستی فارس بیش از ۴۲۶ هزار مددجو دارد