ساخت خانه‌های یک‌طبقه موفقیت نهضت ملی مسکن را تضمین می‌کند

خبرگزاری فارس :

 

محمد حمیدزاده، با اشاره به شیوه ساخت مسکن در طرح اقدام ملی مسکن اظهار داشت: خوشبختانه زمزمه ساخت واحدهای مسکونی یک طبق و ویلایی در نهشت ملی مسکن از وزارت راه و شهرسازی به گوش می‌رسد و شخص وزیر نیز بارها در مصاحبه‌های خود به این موضوع اشاره کرده است.

این کارشناس حوزه مسکن در بیان مزایای ساخت واحدهای مسکونی ویلایی در نهضت ملی مسکن گفت: در شرایط تورمی که ممکن است قیمت مصالح در بازه‌های زمانی کوتاه افزایش یابد، به دلیل سرعت ساخت مسکن ویلایی، فرایند ساخت پیش از رشد دوباره قیمت مصالح پایان رسیده است.

وی افزود: سرعت بالای ساخت و تکمیل مسکن یک طبقه می‌تواند منتهی به صاحبخانه شدن سریع اقشار فاقد مسکن شده و از این طریق خانوارها از بار تورمی تامین سرپناه رهایی پیدا کنند.

*تامین نشدن زمین متناسب با نیاز مردم به معنای استنکاف وزارت راه و شهرسازی است

حمیدزاده با اشاره به اینکه ساخت مسکن یک طبقه در نهضت ملی مسکن می‌تواند، موفقیت این طرح را تضمین کند، گفت: گلوگاه ساخت واحدهای مسکونی ویلایی مسئله تامین زمین است که بررسی صورت مالی شرکت‌های دولتی بیانگر آن است، این زمین بیش از نیاز موجود در اختیار نهادهای دولتی قرار دارد.

این کارشناس مسکن ادامه داد: ماده 10 قانون جهش تولید و مسکن به وضوح این اختیار را با ضمانت اجرایی قوی به وزارت راه و شهرسازی داده است که زمین لازم برای ساخت مسکن را تامین کند، بر این مبنا اگر زمین متناسب با نیاز مردم در این طرح تامین نشود، وزارت راه و شهرسازی از انجام قانون استنکاف کرده است.

حمیدزاده در پایان با اشاره به اینکه هزینه ساخت مسکن با یک طبقه شدن واحدهای مسکونی کاهش می‌یابد، گفت: ساخت مسکن یک طبقه مزایای بیشماری اقتصادی دارد و از بعد مسئله اجتماعی این بسیار مثبت بوده و تجربه اجرای این طرح در شهر جدید امیرکبیر می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

انتهای پیام/


ساخت خانه‌های یک‌طبقه موفقیت نهضت ملی مسکن را تضمین می‌کند