سرم در سراسر کشور به صورت روزانه توزیع می‌شود/ ۵ شرکت تولید کننده سرم با همه ظرفیت فعال هستند

باشگاه خبرنگاران جوان :

معاون برنامه ریزی اداره کل داروی سازمان غذا و دارو می گوید: ۵ شرکت تولید کننده سرم با همه ظرفیت فعال و در حال تولید هستند.

به گفته او سرم در سراسر کشور به صورت روزانه توزیع می‌شود.سازمان غذا و دارو هم اکنون هیچ برنامه توزیعی برای سرم‌های تزریقی اعمال نکرده است.

او می گوید: میزان مصرف سرم در شرایط عادی در کشور ماهانه بین حداکثر ۸ تا ۱۰ میلیون واحد در ماه است، اما با برنامه ریزی‌هایی که صورت گرفته است این ظرفیت را با کمک تولید کننده‌ها به ۱۲ تا ۱۴ میلیون واحد در ماه رسانده‌ایم.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

https://dailies.ir/28/02/2022/%d8%b3%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%d9%85/