مهمترین شرط خروج از قرنطینه امیکرون چیست؟

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان _ علیرضا ناجی ویروس‌شناس گفت: در سویه‌های قبلی کرونا از افراد خواسته می‌شد که ۱۴ روز در قرنطینه بمانند، اما این زمان در سویه امیکرون به چند دلیل کاهش یافته است. سرعت انتقال بالای امیکرون باعث شده تعداد افراد زیادی به این سویه مبتلا شوند.

او می‌گوید: بیماری یک یا دو روز قبل از شروع علائم و چند روز بعد از شیوع آن، قابل سرایت و انتقال است، اما همه افراد واکسن زده یا نزده در صورت مثبت شدن تست، باید به مدت پنج روز در قرنطینه خانگی بمانند. خروج از قرنطینه نیز حتماً باید پس از نداشتن هیچ گونه علائمی باشد.

به گفته ناجی یکی از مهم‌ترین شرایط خروج از قرنطینه این است که افراد هیچ گونه علائمی نداشته باشند. کسانی که با فرد مبتلا به کرونا در تماس هستند در صورتی که دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده باشند، نیازی به ماندن در قرنطینه ندارند اما تا ۱۰ روز در هر جمعی حتماً باید از ماسک استفاده کنند.

او افزود: بهتر است پس از پنج روز تست کرونا بدهند و در صورت مثبت شدن تست حتی بدون هیچ گونه علامتی هم قرنطینه شوند و با دیگران در ارتباط نباشند.

این ویروس شناس تاکید کرد: افرادی که واکسن تزریق نکرده‌اند و با شخص مبتلا به کرونا در ارتباط بوده‌اند، حتی اگر هیچ علامتی هم نداشته باشند باید تا پنج روز در قرنطینه بمانند.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

https://dailies.ir/28/02/2022/%d9%85%d9%87%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%b1%d9%86%d8%b7%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86-%da%86%db%8c/