سخنگوی دولت ازبرپایی نشست با همکارانش در قوای دیگر و شورای نگهبان گفت

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،« علی بهادری جهرمی» افزود:  معتقدم ظرفیت اطلاع‌رسانی دوسویه و سخنگویی مبتنی بر حقیقت، رکن اصلی در شفافیت و بهبود عملکرد نهادها است و این مهم با هم‌افزایی جمعی، بهتر، بیشتر و زودتر میسر می‌شود.

رصد برخی مشکلات و انتقال آن به جلسات تصمیم‌ساز از یک‌سو و پیگیری حل آن‌ها از سوی دیگر، ممکن است نیازمند همکاری بین‌نهادی باشد. جلسات مشترک کاری با سایر قوا و شورای نگهبان، این نتیجه مفید را هم در پی خواهد داشت.

 در اختیار گذاردن تجارب مشترک کاری و ارائه راه‌کارهای به دست آمده از روش‌های مدیریتی شخصی برای حل گره‌های اجرایی – تقنینی – قضایی، از دیگر محاسن جلسه امروز بود که بناست ان‌شاالله ادامه‌دار باشد.

سخنگوی دولت ازبرپایی نشست با همکارانش در قوای دیگر و شورای نگهبان گفت