صندوق‌‌ بیمه محصولات کشاورزی معاف از پرداخت مالیات از محل سود دریافتی شد

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1401 به بررسی بند (ض) تبصره (6) ماده واحده این لایحه درباره معافیت مالیاتی برخی اشخاص حقوقی پرداخته و آن را تصویب کردند.

در این بند تصریح شده است که در سال بعد، حکم بند (2) ماده (145) قانون مالیات‌های مستقیم درباره اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، جاری نیست.

بنابر این گزارش، بند (2) ماده (145) قانون مالیات‌های مستقیم عنوان می دارد که سود دریافتی به هر عنوان سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف است.


صندوق‌‌ بیمه محصولات کشاورزی معاف از پرداخت مالیات از محل سود دریافتی شد