اولین سوال مجلس ازدولت‌سیزدهم/عبدالملکی به خانه ملت می‌رود

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، صحن علنی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه (۵ دی)، سه شنبه (۷ دی) و چهارشنبه (۸ دی) جلسه خواهد داشت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی این هفته گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران را بررسی خواهند کرد.

بررسی گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس و گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به  لایحه دو فوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها هم در دستور کار نمایندگان است.

 ادامه بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان از لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین المللی راه آهن و همچنین رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان از طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار  در دستور کار این هفته نمایندگان در جلسه علنی اعلام شده است.

گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان از طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش شور دوم کمیسیون آموزش در مورد طرح جهش تولید دانش بنیان، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تعیین فوق العاده خاص کارکنان قوه قضائیه و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح تبصره یک قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان از دیگر برنامه های اعلامی این هفته جلسات علنی مجلس است.

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی،‌ گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی و گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پروتکل اصلاحی بند ۵، ۴، ۱، ۱۰ اساسنامه موسسه منطقه ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی(ریسکام) هم در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهور نیکاراگوئه، گزارش کمیسیون قضایی و حقوق در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقتنامه ۵ آبان ۱۳۸۱ میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن از دیگر برنامه هایی است که این هفته قرار است نمایندگان بررسی کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی این هفته همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه ای را در دستور کار دارند.

گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس طرح شفافیت آرای نمایندگان، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی و تخصصی و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد لایحه به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک از دیگر برنامه های اعلام شده این هفته نمایندگان در جلسات علنی است.

گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس و گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد طرح استفساریه ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ هم در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

 این هفته نخستین سوال مجلس از دولت سیزدهم هم در دستور کار است و قرار است حجت عبدالملکی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برای پاسخ به سوال سوال سیدسلمان ذاکر نماینده ارومیه در مجلس حاضر شود.

بررسی تقاضای دوفوریت در مورد لایحه الحاق موادی به قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن و بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح حمایت از کاخانجات و واحدهای صنفی و تولیدی، بررسی تقاضای یک فوریت در مورد طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از دیگر برنامه های نمایندگان در  این هفته است.

نمایندگان این هفته نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها را انتخاب خواهند کرد. 

بررسی پنج تقاضای تحقیق و تفحص

 گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت، گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری آبادان و اروندکنار از سال ۱۳۸۵ تا کنون، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری و گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی پالایش و پخش فراوردهای نفتی ایران هم در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری و روستایی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی هم در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

اولین سوال مجلس ازدولت‌سیزدهم/عبدالملکی به خانه ملت می‌رود