نظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، «بابک نگاهداری» رییس مرکز پژوهش ها در جمع خبرنگاران درباره «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» گفت: مرکز پژوهش ها به عنوان بازوی مشورتی مجلس، پیشنهادها و مشورت های خود را در قالب گزارش تخصصی تحویل نمایندگان مجلس داده است. مرکز پژوهش به اصل قانون گذاری در حوزه فضای مجازی تاکید ویژه دارد زیرا تمام کشور ها در حوزه فضای مجازی قانونمند عمل می‌کنند.

وی در ادامه گفت: قانون گذاری در فضای مجازی باید با کارشناسی دقیق و رعایت وجوه مختلف مسئله انجام گیرد و مغایرت با قانون اساسی نداشته باشد، همچنین نباید به کسب و کار تعدادی از مردم که در فضای مجازی معیشت خود را تامین می‌کنند آسیب وارد شود. مجلس نباید به شئونات رهبری که به شورای عالی فضای مجازی تفویض شده مداخله کند، رهبری تکالیف و وظایفی را صریحا به شورای عالی فضای مجازی ابلاغ کرده است که مجلس حق دخالت و ورود به آن را ندارد. 

رییس مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد: عدم مغایرت با قانون اساسی، عدم مغایرت با شئونات‌ تفویضی رهبری به شورای عالی فضای مجازی و پیشگیری از لطمه به فضای معیشتی مردم از جمله دغدغه های مرکز پژوهش هاست. اگر این موارد مد نظر نمایندگان قرار گیرد هیچ گونه مخالفتی با قانونمند کردن فضای مجازی نداریم و بر ضرورت قانون گذاری صحیح تاکید داریم.

وی تصریح کرد: ساماندهی در فضای مجازی به منظور ایجاد محدودیت نیست، قانون گذاری باید با بحث های مفصل کارشناسی انجام شود ، نباید با عجله این کار صورت گیرد، باید پیش نویس به گونه ای تنظیم شود که در عین ساماندهی و قانون مند کردن فضای کسب و کار در فضای مجازی از ایجاد محدودیت های غیر ضروری پرهیز شود و مصالح کشور و منافع مردم را تامین کند.

رییس مرکز پژوهش های مجلس در پایان در پاسخ به این سوال که آیا میزان تغییرات نمایندگان در پیش نویس اولیه مرکز پژوهش ها خیلی زیاد بوده است؟ افزود: پیش نویس های مختلفی نوشته شده است.


نظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی