میراحمدی دبیر شورای امنیت کشور شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در جلسه روز یکشنبه شورای معاونین به ریاست احمد وحیدی وزیر کشور ضمن بررسی موضوعات و دستور کارهای اصلی نشست، سید مجید میراحمدی به عنوان معاون امنیتی و انتظامی و دبیر شورای امنیت کشور و مجید بکایی بعنوان نماینده وزیر در امور استان های کویری و محرومیت زدایی منصوب شدند.

همچنین در این نشست وزیر کشور از زحمات حسین ذوالفقاری معاون سابق امنیتی و انتظامی وزارت کشور قدردانی کرد.

میراحمدی پیش از این جانشین معاونت اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح بود.

میراحمدی دبیر شورای امنیت کشور شد