نیازی:جایگاه انسان در سند الگو فراتر از نگاه مکاتب مادی غربی به انسان است

خبرگزاری فارس :

 

گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حکم مقام معظم رهبری از خرداد 1390 وظیفه طراحی پیش نویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان عالی ترین سند بالادستی کشور را بر عهده داشته است. این سند با هزاران ساعت بررسی و تحقیق و تعریف دقیق واژگان به کار رفته در آن، نظرات و دیدگاههای نقادانه و کارشناسی بیش از 5000 نفر از اساتید دانشگاههای کشور، علمای حوزه­های علمیه و کارشناسان و مدیران ارشد نظام در قوای سه گانه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان را با خود دارد.

پیش نویس سند پس از بحث و بررسی مفصل با کارشناسان دستگاههای مختلف نظام و رفت و برگشتهای مکرر بین مرکز الگو و نهادهای حاکمیتی، اکنون در مرحله ارزیابی نهایی قرار دارد.

با نهایی شدن سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بزودی آماده ابلاغ به دستگاههای متولی و بسیج همه ظرفیتها، امکانات و تواناییهای آنان برای اجرای تدابیر و راه حلهای 60 گانه مندرج در آن قرار دارد.

 

پیش نویس سند الگو به نظریات غربی توجه دارد

یکی از مهمترین سوالاتی که در ارزیابی کلی پیش نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت وجود دارد این است که چه اصول و معیارهایی برای ارزیابی جزییات و مندرجات این سند مبنا قرار گرفته است.

دکتر شهریار نیازی در گفت و گو با دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: یکی از روش‌های ارزیابی سند الگو، مقایسه آن با موضوعات مهم و مورد توجه نظریات و جوامع رقیب است. اهمیت و ضرورت این کار از آن جهت است که از یک سو، اشتراکات و تفاوت‌های سند الگو درباره موضوعات مهم بررسی شود و از سوی دیگر، در صورتی که مسائلی در الگوهای رقیب بوده است که در سند الگو بدان پرداخته نشده است و یا مورد غفلت قرار گرفته است باید جست‌وجو شود و در تکمیل و ارتقای الگو مورد توجه قرار گیرد.

دبیر اندیشکده فرهنگ مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در ادامه خاطرنشان کرد: با بررسی شاخص‌ها و موضوعات مهم در حوزه پیشرفت و توسعه و مقایسه آن با سند الگو، روشن شد که الگو تقریباً به اکثر مسائل مورد توجه غرب و نظریات غربی نظر داشته است؛ البته مسائلی نظیر اقلیت‌های جنسیتی و یا فرهنگ غربی و برخی آزادی‌های مبتنی بر بدن انسان که همواره در ادبیات نظری غرب آورده می‌شود به دلایل اخلاق‌محوری در رویکرد حاکم بر الگو مورد اهتمام نبوده است.

دانشیار دانشگاه تهران سپس به تبیین شاخصهای مبنا پرداخت و افزود: در سند الگو به طور کلی 10 شاخص مهم شامل حقوق بشر، حقوق زنان، حکمرانی خوب، توسعه پایدار، جهانی شدن، شورش‌های پادهنجاری، فضای مجازی، تقابل فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، نوآوری و جهش، به منزله مهم‌ترین موضوعات مورد توجه در نظریات رقیب انتخاب شد و سپس این موارد در الگو مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. در بررسی تطبیقی موارد مربوط به حقوق بشر، حکمرانی، علم، عقلانیت، معنویت، عدالت و فرهنگ، اقتصاد و جامعه آشگار گردید که سند الگو می‌تواند به عنوان سندی مترقی و پیشتاز در عرضه راه‌حل‌ها، مقبولیت جهانی داشته باشد.

وی ادامه داد: عناصر سند الگو حتی با مبانی رایج توسعه از قدرت اقناعی زیادی برخوردار است و در بسیاری از موضوعات نسبت به نظریات رقیب دست بالا را دارد. کم‌رنگ بودن اخلاق، فرهنگ، معنویت و عدالت‌خواهی و انسان‌حیوان‌پنداریِ برخی جوامع رقیب که به نظر می‌رسد نقطه‌های آسیب‌پذیر آن نظریات باشد در سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، به صورت برجسته‌ و شایسته مورد توجه قرار گرفته است.

دبیر اندیشکده فرهنگ مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت افزود: همچنین اشتراکات و اختلافات در نوع به‌کارگیری مفاهیم و واژگان و تفاوت دیدگاه‌ها مورد مقایسه قرار گرفت. در برخی موارد مانند مفهوم عدالت و فرهنگ، اشتراک، فقط لفظی و در پاره‌ای موارد مانند نوآوری، جهش و یا فضای مجازی، اشتراک لفظ و معنا، پررنگ بوده است.

دانشیار دانشگاه تهران اظهار کرد: الگو ضمن توجه به تمام مسائل مربوط به زندگی مادی و ترسیم حیات دنیوی شرافتمندانه برای انسان‌ها، همواره به تعالی و ترقی روحی و روانی و معنوی انسان توجه ویژه دارد. در برخی موارد، جایگاهی برای انسان در نظر گرفته است که نظیر چنین دیدگاهی در هیچ یک از نظریات دیگر مشاهده نمی‌شود. این توجه کامل به ابعاد وجودی انسان، حیات مادی و معنوی او و حیات و سرنوشت دنیوی و اخروی انسان و اتصال آن به آفریدگار از خصوصیات بارز و منحصر به فرد الگو است که به طور مشخص، آن را از بقیه نظریات و الگوها متمایز می‌سازد.

انتهای پیام/


https://dailybulletin.ir/07/12/2021/%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2/