درخواست دانشجویان علوم پزشکی برای تعویق آزمون‌های جامع

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، شورای صنفی مرکزی دانشجویان وزارت بهداشت در نامه‌ای خطاب به معاونت آموزشی وزارت بهداشت در خصوص آزمون‌های جامع علوم پزشکی که قرار است اسفندماه ۱۴۰۰ برگزار شود، عنوان کرد؛ “با توجه به شیوع سویه اومیکرون در سراسر کشور و همچنین برنامه قریب الوقوع ستاد ملی کرونا و وزارت علوم برای تعویق برخی از آزمون‌های سراسری، خواهشمند است در خصوص تعویق چند هفته‌ای آزمون‌های جامع علوم پزشکی (جامع ۱۸۰ واحدی داروسازی، پیش کارورزی پزشکی و علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی) تا زمان گذشتن از پیک ششم کرونا مساعدت لازم را انجام دهند.

همچنین پیشنهاد می‌شود جهت جلوگیری از هرگونه توقف فعالیت آموزشی دانشجویان، تا برگزاری آزمون، امکان ورود مشروط دانشجویان به مقطع بعدی تا تعیین تکلیف نتایج فراهم شود.”

درخواست دانشجویان علوم پزشکی برای تعویق آزمون‌های جامع