مهلت انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد امروز پایان می‌یابد

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، براساس برنامه زمان‌بندی شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی، انتخاب واحد دانشجویان این دانشگاه در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از طریق سامانه آموزشیار که از روز شنبه ۹ بهمن ماه آغاز شد، تا پایان امروز ۲۱ بهمن ماه ادامه دارد.

همچنین حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در نیمسال دوم از ۳۰ بهمن تا ۵ اسفند انجام خواهد شد.

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای انتخاب واحد در نیمسال دوم باید به سامانه آموزشیار به آدرس http://edu.iau.ac.ir مراجعه کنند.

 

مهلت انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد امروز پایان می‌یابد