بازگشایی مرزهای استرالیا به روی دانشجویان خارجی

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا به نقل از کانورسیشن دات کام‌، یکی از آسیب‌هایی که شیوع کرونا به بدنه نظام آموزش عالی در سراسر جهان وارد کرد، این بود که به دلیل بسته بودن مرزها و لغو بسیاری از پروازها، دانشجویانی که در خارج از کشور خود تحصیل می‌کردند،‌ نتوانستند به کشور محل تحصیل خود سفر کنند.

این امر سبب شد دانشگاه‌های گوناگون در سراسر جهان از نظر مالی بسیار متضرر شوند.

اما پس از گذشت دو سال از تعطیلی آموزش حضوری دانشگاه‌ها و انجام واکسیناسیون جهانی، دانشجویان خارجی در حال بازگشت به کشور دانشگاه‌های محل تحصیل خود هستند.

‌اخیرا در ماه دسامبر سال ۲۰۲۱ میلادی بود که دولت استرالیا مرزهای این کشور را به روی دانشجویان خارجی باز کرد.

پس از آن، در ۶ هفته نخست ابتدایی بازگشایی مرزها، تعداد دانشجویان بین‌المللی استرالیا به ۲۹ هزار و ۸۵۶ نفر افزایش پیدا کرد. اما این میزان هنوز، تعداد ۳۰۰ هزار دانشجوی بین‌المللی کمتر از قبل از کروناست و حدود ۱۴۷ هزار دانشجو با ویزای تحصیلی در خارج از استرالیا هستند.

اما نکته جالب توجه این است که این فقط مؤسسات آموزشی استرالیا نیستند که با نگرانی، نرخ بازگشت این دانشجویان را تماشا می کنند.

دانشجویان بین المللی بخشی حیاتی از نیروی کار در بسیاری از صنایع استرالیا هستند. دولت استرالیا در تلاش است تا با ارائه بازپرداخت ویزا و کاهش محدودیت‌های دسترسی آن‌ها به نیروی کار، دانشجویان بین‌المللی را به بازگشت ترغیب کند.

در استرالیا، کاهش محدودیت‌های مرزی در دسامبر ۲۰۲۱ کاهش مداوم دانشجویان بین المللی را معکوس کرده است.

در پایین ترین سطح خود، ۲۴۸ هزار و ۷۵۰ دانشجوی بین المللی در استرالیا وجود داشت. این کاهش حدود ۵۷ درصدی نسبت به قبل از همه گیری و پایین ترین سطح آن از سال ۲۰۰۷ بود.

از زمان بازگشایی مرزها، دانشجویان خارجی از برخی کشورها نسبت به باقی کشورها، به تعداد بیشتری به استرالیا بازگشته‌اند.

تعداد دانشجویانی که از هند و نپال به استرالیا بازگشته‌اند بیشترین افزایش را داشته است. دانشجویان این دو کشور بیش از ۵۰ درصد از این میزان افزایش در شش هفته گذشته را تشکیل می‌دهند.

در مقایسه، دانشجویان بین المللی چینی به این سرعت به استرالیا بازنگشته اند. بیش از ۸۶ هزار نفر از آنها خارج از استرالیا هستند. این تعداد، حدود ۶۰ درصد از کل دانشجویان بین المللی استرالیا است که هنوز در خارج از کشور هستند.

البته این بدان معنا نیست که دانشجویان چینی به استرالیا باز نخواهند گشت. چین بیشترین افزایش دارندگان ویزای دانشجویی را از زمان باز شدن مرزها با حدود ۵ هزار و ۵۰۰ نفر ثبت کرده است. این نشان می دهد که بسیاری از دانشجویان چینی جدید برای ویزا درخواست داده اند و ویزا به آنها اعطا شده است.

بازگشایی مرزهای استرالیا به روی دانشجویان خارجی