چاقی مفرط شما را راهی بیمارستان می‌کند

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا و به نقل از تی ان، محققان انگلیسی طی این مطالعه از یک روش ژنتیکی برای شناسایی تاثیر ترکیب بدن بر میزان پذیرش افراد در بیمارستان استفاده کردند.

به گفته محققان، افرادی که بافت چربی بیشتری دارند، بیش از سایرین به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند. تعیین تاثیر چاقی با پذیرش افراد در بیمارستان برای درک تاثیرات اضافه وزن بر سلامت افراد، امری ضروری است.

محققان دانشکده پزشکی دانشگاه بریستول طی این مطالعه به تجزیه و تحلیل این رابطه پرداخته‌اند. دانشمندان قصد داشتند تاثیر چربی اضافی بدن بر میزان پذیرش سالانه افراد به بیمارستان را بررسی کنند.

آنها در این مطالعه از داده‌های بانک اطلاعات پزشکی بریتانیا استفاده کردند و داده‌های بیش از ۳۰۰ هزار بزرگسال ۳۹ تا ۷۲ ساله و داده‌های بیش از ۵۵۰ هزار بیمار بستری در بیمارستان را مورد بررسی قرار دادند و در این بررسی سه موضوع : شاخص توده بدنی، نسبت کمر به باسن (WHR) و نسبت کمر به باسن تنظیم شده برای شاخص توده بدنی را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند تا ارتباط این سه مورد با میزان بستری شدن افراد را مطالعه کنند.

دانشمندان با استفاده از روشی به نام تصادفی‌سازی مندلی (Mendelian randomization)، تخمین‌های حاصل از تحلیل‌های اپیدمیولوژیک مرسوم را برای تعیین کمیت اینکه چگونه اضافه وزن ممکن است با بیماری و مرگ و میر مرتبط باشد، مقایسه کردند. این روش از تغییرات ژنتیکی در ژنوم مرتبط با ترکیب بدن برای تخمین تاثیر اضافه وزن بر سلامتی استفاده می‌کند و در عین حال، اثرات و عوامل دیگری که ممکن است به طور مشترک بر ترکیب بدن و میزان پذیرش فرد در بیمارستان تاثیر بگذارند راحذف می‌کند.

نتایج این مطالعه ارتباط مستقیم بین شاخص توده بدنی و نسبت کمر به باسن بالاتر، بر میزان پذیرش سالانه بیشتر در بیمارستان را نشان داد. همچنین توزیع نامطلوب چربی در یک ناحیه خاص در این رابطه نقشی بسیار مهم ایفا می‌کند.

افراد دارای اضافه وزن بین ۱۶ تا ۲۶ درصد که نسبت دور کمر به باسن آنها  ۰/۰۹ واحد بود، نسبت به افراد دارای اضافه وزن بین ۸ تا ۱۶ درصد با هر ۴.۷۴ کیلوگرم در متر مربع شاخص توده بدنی ، احتمال بیشتری دارد که در بیمارستان بستری شوند.

“دی هازوینکل” (Dea Hazewinkel) محقق ارشد این مطالعه از دانشکده پزشکی بریستول گفت:نتایج مطالعه ما نشان می‌دهد که باید نسبت دور کمر به باسن را به عنوان معیاری از چربی بدن نسبت به شاخص توده بدنی ترجیح داد، زیرا این عامل ممکن است در پیش بینی پذیرش افراد در بیمارستان نقش مهم‌تری داشته باشد.

چاقی مفرط شما را راهی بیمارستان می‌کند