دقت تشخیص اختلالات شناختی افزایش می‌یابد

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،‌سیستم‌های مدل‌سازی شناختی، ازجمله محصولات و خدمات مورد حمایت کارگروه توسعه فناوری‌ها و ابزارهای نوین برای ارتباط دوسویه با مغز به شمار می‌روند.

روان‌پزشکی محاسباتی

این سیستم‌ها به لحاظ دقت و حساسیتی که در تحلیل دارند، توسط پژوهشگران و نهادهایی که در امر توسعه و تولید نرم‌افزار و آزمون‌های شناختی فعال هستند، ارائه می‌شود.

ازجمله مهم‌ترین کاربردهای این سیستم‌های مدل‌سازی می‌توان به روان‌پزشکی محاسباتی برای افزایش دقت تشخیص اختلالات شناختی اشاره کرد.

ارزیابی اثربخشی مداخلات شناختی

این سیستم‌ها همچنین دارای کاربردهای فراوانی در ارزیابی اثربخشی مداخلات شناختی و درمانی،‌ و پژوهش در حوزه شناختی هستند.

این کاربردهای ارزشمند سبب شده تا عمده مصرف‌کنندگان اصلی این سیستم‌ها، مراکز تشخیصی و درمانی، روان‌پزشکان و پژوهشگران علوم شناختی باشند.

در سیستم‌های مدل‌سازی شناختی از دانش و فناوری پایه روان‌پزشکی، مدل‌سازی محاسباتی، روان‌شناسی شناختی،‌ عصب‌شناسی،‌ هوش مصنوعی، ‌مهندسی نرم‌افزار و مهندسی فناوری اطلاعات بهره گرفته شده است.

ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در سال‌های اخیر، حمایت‌های گسترده‌ای در جهت تولید و توسعه این فناوری انجام داده است.


دقت تشخیص اختلالات شناختی افزایش می‌یابد