شیوه نامه‌های بهداشتی ۵۷.۱۲ درصد رعایت می‌شود/پلمب ۱۲۷۲ واحد صنفی

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز یکشنبه خبرنگار حوزه بهداشت و سلامت ایرنا، معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یک گزارش اعلام کرد: میانگین میزان رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی استان‌های کشور در بازه زمانی ۱۳ تا ۲۷ بهمن، ۶۰.۷۳ درصد بوده و در این شاخص، بیشترین میزان رعایت مربوط به فرودگاه‌ها با ۹۷.۸۳ درصد و کمترین میزان رعایت هم مربوط به کارگاه‌ها و صنایع کوچک زیر ۲۵ نفر با ۵۴.۰۸ درصد است.

بیشترین میزان رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی مربوط به فرودگاه‌ها با ۹۷.۸۳ درصد و کمترین میزان رعایت هم مربوط به کارگاه‌ها و صنایع کوچک زیر ۲۵ نفر با ۵۴.۰۸ درصد است

میانگین استفاده از ماسک در شاغلان و خدمت گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی استان‌های کشور نیز در این مدت، ۵۴.۸۲ درصد بوده که بیشترین میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومی مربوط به فرودگاه‌ها با ۹۵.۶۵ درصد و کمترین میزان استفاده از ماسک مربوط به مراکز ورزشی با ۴۵.۸۹ درصد است.

میانگین درصد رعایت پروتکل فاصله‌گذاری در اماکن عمومی استان‌های کشور از ۱۳ تا ۲۷  بهمن ماه ۱۴۰۰، ۵۵.۴۳ درصد بود که بیشترین میزان رعایت مربوط به اداراه‌ها و سازمان‌ها با ۸۵.۳۶ درصد و کمترین میزان رعایت مربوط به مراکز ورزشی با ۴۶.۹۶ درصد  است.

همچنین میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی استان‌های کشور از ۱۳ تا ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۰، ۵۹.۳۷ درصد  است و در عین حال بیشترین میزان رعایت مربوط به فرودگاه‌ها با ۹۵.۶۵ درصد و کمترین میزان رعایت نیز مربوط به مراکز ورزشی با ۵۲.۵۴ درصد رعایت بوده است.

در عین حال، میانگین درصد رعایت پروتکل واکسیناسیون در اماکن عمومی کشور از ۱۳ تا ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۰، ۸۵.۲۳ درصد بوده و بیشترین میزان رعایت پروتکل واکسیناسیون در اماکن عمومی در استادیوم با ۹۵.۶۵ درصد و کمترین میزان در کارگاه‌ها و صنایع کوچک با ۷۸.۳۷ درصد بوده است.

 بر اساس اقدامات ناشی از تشدید بازرسی‌ها از تاریخ ۲۰ تا ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۰، از تعداد سه میلیون و ۵۷۷ هزار و ۸۰۷ مرکز تهیه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی تحت پوشش، بالغ بر ۲۲۶ هزار و ۷۷۴ مورد بازرسی انجام شده است.

همچنین دراین مدت تعداد ۳۹ هزار و ۱۰۷ مرکز از مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی اخطار گرفته و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند و هزار و ۲۷۲  مورد از این مراکز نیز پلمب شده‌اند.

اکنون  ۳۳۷ شهرستان در وضعیت قرمز، ۶۴ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۴۷ شهرستان در وضعیت زرد و ۰ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.  

https://dailies.ir/20/02/2022/%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%db%8c-%db%b5%db%b7-%db%b1%db%b2-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c-2/