بنیاد فارابی فیلمی از تاریخچه توسعه علم و دانشگاه‌ در ایران می‌سازد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، محمد مهدی طهرانچی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی با حضور در بنیاد سینمایی فارابی و بازدید از این بنیاد در جریان برنامه‌ها و مدل توسعه بنیاد سینمایی فارابی قرار گرفت.

در این دیدار سیدمهدی جوادی مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی با ارائه بخشی از تغییر و تحولات بنیاد، به خلأ وجود فیلم‌هایی که به فلسفه و توسعه علم بپردازند، اشاره داشت.

طهرانچی نیز با بیان اهمیت تاریخچه توسعه دانشگاه در ایران، بیان مدل توسعه دانشگاه از دوران پهلوی تاکنون را به نوعی تاریخ نگاری علمی و تقویت کننده مبانی و مدل‌های توسعه دانش دانست.

در این دیدار توافق شد تا بنیاد سینمایی فارابی با حمایت مالی و معنوی دانشگاه آزاد اسلامی اثری سینمایی درخصوص تاریخچه توسعه دانشگاه در ایران را آغاز کند. 

بنیاد فارابی فیلمی از تاریخچه توسعه علم و دانشگاه‌ در ایران می‌سازد