ادغام اجتماعی به عنوان موضوع محوری سال ۱۴۰۱ انجمن مددکاری انتخاب شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش خبرنگار ایرنا،  سیدحسن موسوی چلک روز چهارشنبه در چهارمین کنگره آنلاین بین المللی و سی و ششمین همایش مددکاری اجتماعی در ایران به مناسبت روزهای ملی و جهانی مددکاری اجتماعی با موضوع مددکاری اجتماعی و ادغام اجتماعی افزود: در جامعه ای که ادغام اجتماعی فرصت حضور پیدا کند طرد اجتماعی وجود نخواهد داشت و بر همین مبنا محورهای مختلفی برای این کنگره انتخاب شده است.

دبیر علمی این همایش یادآور شد: همچنین در کنار همه این کارها باید زمینه شکل گیری مفهوم ادغام در ادبیات حوزه اجتماعی فرصت حضور پیدا کند.  با موضوعات مهمی که در زمینه مددکاری اجتماعی وجود دارد به همین دلیل چهارمین کنگره بین المللی و سی و ششمین همایش مددکاری ایران را امروز برگزار می‌کنیم.

وی اضافه کرد: در حدود ۶۰ انجمن، سازمان ها و نهادهای مختلف در این کنگره حضور دارند و بحث ما از ادغام احترام به تفاوت ها و دادن فرصت مشارکت است به همه افرادی است که به هر دلیلی دچار معلولیت و مشکلی هستند.

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: همچنین با برگزاری کنگره های بین المللی در تلاش هستیم تا ظرفیت مددکاری اجتماعی ایران را افزایش دهیم و تولیدات خوبی را در این حوزه داشته باشیم و در این راستا مجوز دو فصلنامه را در حوزه مددکاری اجتماعی دریافت کرده ایم.

نقش مددکاران اجتماعی در تربیت کودکان خاص بااهمیت است

نادر پوراصغریان استاد مددکاری اجتماعی نیز در این کنگره گفت: در قانون حقوق افراد ویژه به رسمیت شناخته شده است و نقش مددکاران در تربیت کودکان خاص بسیار بااهمیت دیده شده است.  مددکار اجتماعی دارای نقش جامعه شناس کاربردی، مربی و معلم است که در حوزه آموزش توانبخشی و ارزیابی اولیه و خروجی می تواند بسیار اثرگذار باشد.

این استاد مددکاری اجتماعی تصریح کرد: مددکاری به عنوان یک تخصص و مهارت مطرح است. توانایی ها و محدودیت های کودک استثنایی باید مورد بررسی قرار گیرد و روابط او با دیگران نیز باید دیده شود و با بهره گیری از روش های مختلف کودک باید به عنوان فردی مطالبه گر در جامعه فعالیت داشته باشد.

وی اظهار داشت: کودک استثنایی باید بتواند در شناخت قوانین، کسب و کار و اشتغال و عضویت در انجمن ها سهم نقش داشته و در جامعه حضور داشته باشد.  باید ابتدا به این سئوال پاسخ داد که روش ادغام در جامعه و خانواده، در آموزش مدرسه، در حوزه بهداشت و درمان و یا تامین اجتماعی چگونه است.

پوراصغریان افزود: در جهان افراد با نیازهای خاص نسبت به کشور ما گستره بزرگتری را شامل می شوند. کارآمدی آموزش کودکان خاص کم نتیجه است. کودکان باید در مدرسه ای درس بخوانند که بعدا در همان جامعه با کودکان دیگر زندگی خواهند کرد.

وی ادامه داد: نقش ارتباطات در پیشبرد امور انسان اهمیت فراوانی در جهت دستیابی به اهداف انسانی در جامعه دارد و در آموزش روانشناسی کودکان استثنایی به کارکردهای عادی این کودکان پرداخته شده است.  تمام سازمانی بین المللی بر ادغام افراد نیازمند به کمک های ویژه بخصوص کودکان با دیگر اقشار جامعه تاکید دارند.

نیازمند ارزیابی درست از وضعیت موجود در جامعه هستیم

دکتر علی انتظاری رییس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این کنگره گفت: باید ارزیابی درستی از وضعیت موجود در حوزه آسیب های اجتماعی در کشور داشته باشیم.  برخی واقعیت ها نشان از عدم موفقیت ما در کشور در حوزه کنترل و پیشگیری از آسیب های اجتماعی دارد.  ادغام اجتماعی فرایندی است که طی آن افراد مختلف در اجتماع در فرایند تصمیم گیری های مختلف مرتبط با جامعه مشارکت دارند.

وی ادامه داد: اتفاقات مختلف در عرصه های گوناگون نشان می دهد که در کار خود در حوزه آسیب های اجتماعی موفق نبوده ایم. یکی از مهم‌ترین اشتباهات رویکرد مبتنی بر جزیی نگری و روانشناختی است که مواجهه های مختلف در جامعه وجود دارد، زمانی که گفتمان علوم اجتماعی ضعیف باشد، کاری در خصوص جریان های اجتماعی موجود در جامعه صورت نداده ایم.

رییس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: اینکه رخدادهای بزرگ اجتماعی که منجر به آسیب های اجتماعی شود را در نظر نگیریم و بعد از آن بدنبال ادغام اجتماعی باشیم، درست نیست. در شرایط امروز که ناشی از تصمیم گیری های نادرست در خصوص الگوهای مردمی منجر به شکل گیری جامعه ای با رویه های شبه مدرن شده است. سیستم مدیریت شهری محله ها را تبدیل به محله های اختصاصی برای اغنیا و فقرا تبدیل کرده است و حال بدنبال ادغام در جامعه هستیم.

انتظاری گفت: باید از رویکرد روانشناختی صرف به هژمونی کردن علوم اجتماعی حرکت کنیم و مردمی کردن مهم ترین استراتژی در این حوزه است که زمینه های آن در فرهنگ ما وجود داشته است و از طرف دیگر باید با الگوهای شبه مدرن مقابله کنیم و به آنها توجه خاص داشته باشیم.  باید محله های متشکل از اقشار مختلف را احیا کنیم و در این حوزه می بایست به قدیم برگردیم.

ادغام اجتماعی به عنوان موضوع محوری سال ۱۴۰۱ انجمن مددکاری انتخاب شد