غربالگری هوشمند معتادان برای درمان

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش خبرنگار ایرنا، دکتر محمد جمالو روز چهارشنبه در چهارمین کنگره آنلاین بین المللی و سی و ششمین همایش مددکاری اجتماعی در ایران به مناسبت روزهای ملی و جهانی مددکاری اجتماعی با موضوع مددکاری اجتماعی و ادغام اجتماعی افزود: به دنبال این هستیم تا طبقه بندی مناسبی برای افراد معتاد نیازمند ساماندهی در نظر بگیریم و علاوه بر آن توجه ویژه به حوزه های مددکاری در طرح های حوزه مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته شده است.

وی درباره اهمیت ادغام اجتماعی در بهبود و بازتوانی سوء مصرف کنندگان موادمخدر افزود: تا نگاهی خارج از چارچوب به اهمیت بازگشت معتادان بهبود یافته به فعالیت های اجتماعی نداشته باشیم، اهمیت آن دیده نمی شود.

 معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های  مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری با اشاره به عوامل اثرگذار کنترل اجتماعی در پیشگیری و درمان اعتیاد گفت: وابستگی به مواد به عنوان یکی از چهار بحران اجتماعی و یکی از رنج هایی است که آزادی فرد را محدود کرده و باعث قطع ارتباط با جامعه می شود و برای بازیابی ارتباطات از دست رفته فرد لازم است که پیشگیری با شرایط مناسبی در نظر گرفته شود.

جمالو اظهار داشت: باید علل و عوامل بروز اعتیاد را از منظر جامعه شناسی مورد توجه قرار دهیم و می توان گفت که حلقه مفقوده فرایند درمان و بازتوانی افراد معتاد به مواد و بازگشت به فعالیت های اجتماعی نیازمند یک پدیده جامعه شناختی است که در ستاد مبازره با مواد مخدر به آن پرداخته ایم.

وی گفت: اگر مصرف مواد را به عنوان یک ناهنجاری بزرگ از منظر کنترل اجتماعی بررسی کنیم، هرچقدر پیوند دهنده های فرد به اجتماع ضعیف تر شود، فرد با مشکلات فراوان تری روبرو خواهد شد که عواملی مانند پیوست و وابستگی به دیگران، تعهد اجتماعی و کسب وضعیت اقتصادی مناسب و همچنین عامل باور  در بازگشت فرد به جامعه بسیار اثرگذار هستند.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری افزود: برای حوزه آسیب کلان مبارزه با مواد مخدر از گذشته ستادی در حال فعالیت است که توجه خاص به آن می‌تواند منجر به موفقیت‌های بزرگی در این حوزه باشد.

وی ادامه داد: وظیفه اصلی ما این است که باید به حوزه پیشگیری توجه ویژه ای داشته باشیم که در شعار یاریگر هم باشیم در مبارزه با مواد مخدر به این نکته پرداخته شده است.  طرح یاریگران زندگی که از سال ۱۳۹۷ در حال اجراست به دنبال استفاده بهتر از ظرفیت های اجتماعی در حوزه پیشگیری از مواد مخدر است.  باید فرایند جدید در پیشگیری از اعتیاد مدنظر باشد که طرح یاریگران زندگی در این راستا نقش اثربخشی را ایفا کرده است که در این طرح بازیگران و افراد مشهور در جامعه به عنوان سفیران این حضور دارند و البته در این طرح همچنان به دنبال ظرفیت سازی هستیم.

جمالو  اضافه کرد: به دنبال این هستیم که شبکه ای از ظرفیت های اجتماعی ایجاد کنیم تا اهداف موردنظر در حوزه مبارزه و پیشگیری از اعتیاد را پیگیری کرده باشیم.

غربالگری هوشمند معتادان برای درمان