عامل همه جنگهای خانمان‌سوز،منافع اقتصادی،قلدرمآبی و فقدان خرد است

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمد تقی مدرسی نسبت به گرفتار شدن کشورهای جهان در گردباد جنگ جهانی دیگری هشدار دادند.

وی طی سخنانی با اشاره به بلای جنگ جهانی که هشت دهه پیش بر جهان گذشته و از یاد ملت‌ها رفته است، اما سیاستمداران هنوز آن را به خوبی به خاطر دارند و می‌دانند که شرایطی مشابه آنچه امروز در حال تجربه آن هستیم، جهان را به ورطه نابودی خواهد کشاند؛ عنوان کرد: «از خداوند متعال می‌خواهم جهانیان را هدایت کرده و از شر جنگ و پیامدهای آن محفوظ بدارد. خود و ملت عراق را نیز یادآور می‌شوم که از اتفاقاتی که جهان را در آستانه ناگواری‌های جدیدی قرار داده، عبرت گرفته و چند نکته را در نظر بگیریم:

اول: عامل تمام جنگ‌های خانمان‌سوز، منافع اقتصادی، قلدرمآبی، تعصبات و فقدان خرد است. باید بدانیم که کشور و ملت عراق طی سال‌ها در معرض چنین شرایطی قرار داشته‌اند. اگر تضاد منافع نبود هیچیک از جنگ‌ها علیه ایران و کویت که میلیاردها دلار خسارت به همراه داشت، حاصل نمی‌شد.

دوم: باید از گذشته عبرت گرفته و حوادث غم‌انگیز جهان را در نظر بگیریم؛ بنابراین با مشورت و اولویت دادن به منافع عمومی کشور بر تمایلات شخصی، فرهنگ همکاری و همگرایی را با درایت و مهار هوای نفس، جایگزین تضاد منافع کنیم.

آیت الله مدرسی در خاتمه بیاناتش خطاب به سیاستمداران عراق اظهار کرد: با مهربانی و عطوفت نسبت به خلق، موجب جلب رحمت الهی برای خود شوید. و این امر با از خود گذشتگی و اولویت دادن به منافع عمومی امکان‌پذیر است و در غیر این صورت به جز نابودی انتظار دیگری نخواهد بود.

https://dailies.ir/26/02/2022/%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%87%d9%85%d9%87-%d8%ac%d9%86%da%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b2%d8%8c%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%82%d8%aa/