مرحله نهایی نخستین مهرواره قرآنی طاها برگزار شد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نهایی نخستین مهرواره قرآنی طاها ویژه خانواده‌های طلاب و روحانیون اهل سنت کشور با شعار قرآن کتاب زندگی در دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت برگزار شد.

بر اساس این گزارش شرکت کنندگان در نخستین مهرواره قرآنی طاها در ۱۳ رشته و از دی ماه سال ۱۴۰۰ به رقابت پرداختند. گفته می‌شود امسال در مهرواره طاها بیش از دو هزارو ۵۰۰ شرکت کننده حضور داشتند.

مرحله نهایی نخستین مهرواره قرآنی طاها برگزار شد

مسئولین برگزاری این مهرواره هدف از برگزاری این رقابت‌ها را ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی عنوان کرده اند. حضور داوران بنام و بین المللی کشور در این دوره از مسابقات از نقاط قوت آن به شمار می‌رود.

مرحله نهایی نخستین مهرواره قرآنی طاها برگزار شد

مرحله نهایی نخستین مهرواره قرآنی طاها برگزار شد