شمشیرباز نوجوان ایران در قهرمانی آسیا برنز گرفت

خبرگزاری ایسنا

به گزارش ایسنا، رقابت بخش انفرادی مسابقات شمشیربازی سابر قهرمانی نوجوانان آسیا برگزار شد و ایران صاحب یک مدال برنز شد.

تیم سابر نوجوانان سه نماینده داشت که در میان آنها نیما آقایی توانست تا مرحله نیمه نهایی پیش برود. آقایی با وجود شکست در نیمه نهایی اما به همراه شمشیرباز کویت به مدال برنز مشترک رسید.

شمشیربازی نوجوانان سابر ایران بعد از حدود ۲۱ سال توانست در بخش انفرادی قهرمانی آسیا صاحب مدال شود.

نتایج نمایندگان ایران به شرح زیر است:

* مرحله گروهی

سید مبین رضوی: سه شکست و دو پیروزی

نیما آقایی: سه پیروزی و دو شکست

محمد سام ذوالقدری: سه پیروزی و دو شکست

هر سه شمشیرباز از مرحله گروهی صعود کردند.

* مرحله یک شانزدهم نهایی جدول انفرادی:

سید مبین رضوی ۱۵ – محمد سام ذوالقدری ۱۳

نیما آقایی ۱۵ – آنسون وانگ از هنگ کنگ ۱۱

* مرحله یک هشتم نهایی جدول انفرادی:

سید مبین رضوی ۹ – اسلام بیک آبدازوف از ازبکستان ۱۵

نیما آقایی ۱۵ – پاک هو از هنگ کنگ ۱۳

* مرحله یک چهارم نهایی جدول انفرادی:

 نیما آقایی ۱۵ – عبدوکریم بیکف از ازبکستان ۹

* مرحله نیمه نهایی جدول انفرادی:

نیما آقایی ۱۲ – اسلام بیک از ازبکستان  ۱۵

* رنکینگ شمشیربازان ایران در قهرمانی آسیا:

۳- نیما آقایی

۱۵- سید مبین رضوی

۱۷- محمد سام ذوالقدری

مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا در ازبکستان در حال برگزاری است و ایران در بخش تیمی اپه و سابر نیز به رقابت می پردازد.

شمشیرباز نوجوان ایران در قهرمانی آسیا برنز گرفت