اهدای پیراهن تیم ملی فوتبال بانوان به معاون رئیس جمهور

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، انسیه خزعلی معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده امروز با حضور در کمپ تیم های ملی فوتبال از اردوی تیم ملی بانوان بازدید کرد.

وی در جریان این بازدید گفت: آمدم که فقط دختران خوبم را ببینم و تشکر و قدردانی کنم. ترجیح می‌دهم به‌جای صحبت کردن صحبت های آنها بشنوم.

معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده تصریح کرد: خوشحالم که سرمربی تیم خبر از برابری داد و امیدوارم برابری بیشتر شود و شاهد موفقیت های بیشتر باشیم.

در جریان بازدید معاون ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده از اردوی تیم ملی بانوان، پیراهن این تیم به وی اهدا شد.

اهدای پیراهن تیم ملی فوتبال بانوان به معاون رئیس جمهور